fbpx

Privacyverklaring

Diëtiste Loran Vangenechten verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht bij info@dietiste-loran.com of 0470/ 26 37 04.

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voor- en achternaam

  • geslacht

  • geboortedatum

  • geboorteplaats

  • adresgegevens

  • telefoonnummer

  • e-mail adres

 

Jij als cliënt van Diëtiste Loran Vangenechten hebt steeds het recht om de gegeven toestemming  voor het verwerken van de gegevens terug in te trekken.

 

 

Doel van de bewaring

Diëtiste Loran Vangenechten verwerkt uw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien het nodig de dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van de diensten.

 

 

Overmaken aan derden

Diëtiste Loran Vangenechten garandeert dat persoonsgegevens niet zullen doorgegeven of verkocht worden aan derden.

 

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor cliëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (bijvoorbeeld op gebied van boekhouding).

 

 

Recht op inzage, verbetering of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of te verwijderen.

 

Je hebt tevens ook het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen of deze te laten doorsturen naar een ander door jou genoemde organisatie.

 

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@dietiste-loran.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u jou is gedaan, vraag ik om ook een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Er wordt zo snel als mogelijk, binnen 4 weken, gereageerd op jou verzoek.  

 

 

Klacht

De cliënt beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: https://www.privacycommissie.be/  – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – info@privacycommissie.be